Dölja och visa

En serie på 12 screentryck på glas

med tillhörande hylla på vilken ett

objekt är placerat. Objektet har en

yttre likhet med bilden

 

 

dölja och visa
dölja och visa

dölja och visa

dölja och visa dölja och visa dölja och visa

 

 

 

 

©Jill Lindström