Wannabees

Installationen består av 12 st uppblåsbara stegar i hudfärgad plast,

ca: 220 cm höga. Stegarna är placerade i olika "ställningar" vilket till-

sammans med deras färg får dem att likna mänskliga kroppar, de klät-

trar,hänger, ålar sig etc. De vill vara något som de inte är.

Höjd ca:230cm

Stenasalen Göteborgs Konstmuseum 2000

Galleri Ålgården, Borås, 2001

Galler III, Oslo ,2001

 

 

 

 

Viserums Konsthall 2006

 

 

 

©Jill Lindström