Vid sidan om min konstnärliga verksamhet

tar jag gärna pedagogiska uppdrag.

Jag har lång erfarenhet av undervisning i olika åldersgrupper.

Ämnen jag helst undervisar i är tredimensionell gestaltning,

digital bildbearbetning och videoredigering

Föreläsningar jag kan åta mig är t.e.x

Konst i offentlig miljö, Tredimensionell gestaltning : i ett historiskt perspektiv,

Samtida skulptörer : personligt urval, Land Art: i ett historiskt perspektiv

Installationskonst mm

 

Morgondagens konstnär: B-uppsats i konstvetenskap. Uppsala Universitet

Förberedande konstutbildning i ett internationellt perspektiv: C-uppsats i Konstvetensskap. Uppsala Universitet

I morgon är en annan dag: bok med text och bilder

Publiken som material:Magisteruppsats i konstvetenskap. Göteborgs Universitet

Krigets konstnärliga konsekvenser: Masteruppsats i konstvetenskap. Uppsala Universitet

 

 

©Jill Lindström